GIỚI THIỆU CHUNG

- Trường  PTDT Bán trú TH&THCS Lạc Sỹ thuộc xã vùng 135 của huyện Yên Thuỷ, cách trung tâm huyện hơn 20 km. Trường được sáp nhập từ trường Tiểu học Lạc Sỹ và trường THCS Lạc Sỹ vào tháng 8/2016 đến tháng 7 năm 2017 trường được thành lập là trường PTDT Bán Trú TH&THCS Lạc Sỹ;

- Cơ cấu tổ chức trong nhà trường gồm có 4 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng, mỗi tổ được cơ cấu ( 01 tổ trưởng và 01 tổ phó) hoạt động theo đúng điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở.

Thư viện nhà trường 

Quang cảnh nhà trường   

Địa chỉ:  Xóm Sỹ - Lạc Sỹ - Yên Thủy - Hòa Bình

Email:  c12.yet.las@hoabinh.edu.vn

Điện thoại: 0986875915

 

 

Ban giám hiệu Trường PTBT Bán trú THTHCS Lạc Sỹ