Công tác phòng chống dịch COVID-19(nCoV) của trường mầm non Yên Trị